10th-class-Mathematics-paper-1-2-analysis-study-material-imp-questions

10th-class-Mathematics-paper-1-2-analysis-study-material-imp-questions

కొత్త ప్రశ్నాపత్రం ఇలా..*

►1వ విభాగంలో వెరీ షార్ట్‌ ఆన్సర్స్‌: 12 ప్రశ్నలు.

►అర మార్కు చొప్పున మొత్తం 6 మార్కులు.

►2వ విభాగంలో సింపుల్‌ ఆన్సర్స్‌:  8 ప్రశ్నలు.

►1 మార్కు చొప్పున 8 మార్కులు.

►3వ విభాగంలో షార్ట్‌ ఆన్సర్స్‌: 8 ప్రశ్నలు.

►2 మార్కులు చొప్పున 16 మార్కులు.

►4వ విభాగంలో ఏస్సే ఆన్సర్స్‌: 5 ప్రశ్నలు.

►4 మార్కుల చొప్పున మొత్తం 20 మార్కులు.

10th CLASS MATHS PAPER-1 AND PAPER-2 ANALYSIS & DEFINITIONS, FORMULAS

10TH MATHS 1ST CHAPTER TO 7TH CHAPTER IMP PROBLEMS

టెన్త్‌లో పేపర్‌–1లో 50 మార్కులు, పేపర్‌–2లో 50 మార్కులు ఉంటాయి. ఆబ్జెక్టివ్‌ టైప్, వెరీ షార్ట్‌ ఆన్సర్స్, షార్ట్‌ ఆన్సర్స్, ఎస్సే టైప్‌ ప్రశ్నలు ఇస్తారు.

ఎస్సే టైప్‌లో 5 ప్రశ్నలు మొత్తం 20 మార్కులకు ఉంటాయి.

షార్ట్‌ ప్రశ్నలు 8 మొత్తం 16 మార్కులకు ఉంటాయి.

*♦సింపుల్‌ ఆన్సర్‌ ప్రశ్నలు 8* మొత్తం 8 మార్కులకు ఉంటాయి.

వెరీ సింపుల్‌ ప్రశ్నలు 12 మొత్తం 6 మార్కులకు ఉంటాయి. 

అదనంగా ప్రశ్నాపత్రం చదివేందుకు 10 నిమిషాలు,

సమాధానాలు సరిచూసుకునేందుకు మరో 5 నిమిషాల సమయం,

ఇప్పుడు 24 పేజీల బుక్‌లెట్‌ ఇవ్వబోతున్నారు.

10TH CLASS MATHS 8TH CHAPTER TO 14TH CHAPTER IMP PROBLEMS

10TH CLASS MATHS CONCEPTS & MIND MAPPING

10TH CLASS MATHS PAPER-1 & 2 BLUE PRINT & MODEL PAPERS 2020

error: Content is protected !!