10TH-CLASS-MATHS-PAPER-2-STUDY-MATERIAL-ENGLISH-MEDIUM-AP

10TH-CLASS-MATHS-PAPER-2-STUDY-MATERIAL-ENGLISH-MEDIUM-AP

10TH CLASS/SSC MATHS PAPER-2 ENGLISH MEDIUM STUDY MATERIAL FOR AP TEACHERS AND STUDENTS.

TOTAL MARKS 50 MARKS

టెన్త్‌లో పేపర్‌–1లో 50 మార్కులు, పేపర్‌–2లో 50 మార్కులు ఉంటాయి. ఆబ్జెక్టివ్‌ టైప్, వెరీ షార్ట్‌ ఆన్సర్స్, షార్ట్‌ ఆన్సర్స్, ఎస్సే టైప్‌ ప్రశ్నలు ఇస్తారు.

ఎస్సే టైప్‌లో 5 ప్రశ్నలు మొత్తం 20 మార్కులకు ఉంటాయి.

షార్ట్‌ ప్రశ్నలు 8 మొత్తం 16 మార్కులకు ఉంటాయి.

*♦సింపుల్‌ ఆన్సర్‌ ప్రశ్నలు 8* మొత్తం 8 మార్కులకు ఉంటాయి.

వెరీ సింపుల్‌ ప్రశ్నలు 12 మొత్తం 6 మార్కులకు ఉంటాయి. 

అదనంగా ప్రశ్నాపత్రం చదివేందుకు 10 నిమిషాలు,

సమాధానాలు సరిచూసుకునేందుకు మరో 5 నిమిషాల సమయం,

ఇప్పుడు 24 పేజీల బుక్‌లెట్‌ ఇవ్వబోతున్నారు.

ACADEMIC STANDARDS;-

A.S-1 PROBLEM SOLVING,

A.S-2 REASONING,

A.S-3 COMMUNICATION,

A.S-4 CONNECTION,

A.S-5 VISUALIZATION/REPRESENTATION.

10TH CLASS MATHS PAPER-2 STUDY MATERIAL E.M CLICK HERE

error: Content is protected !!