ANANDAVEDIKA

ANANDA VEDIKA DAILY PROGRAMMES. ACTIVITIES-MATERIAL.

anandavedika-programmes-March-2020-level-1-2-3-4-activities

anandavedika-programmes-March-2020-level-1-2-3-4-activities ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  MARCH 13th ANANDA VEDIKA ACTIVITIES. ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక …

Read More »

anandavedika-programmes-february-2020-level-1-2-3-4-activities

anandavedika-programmes-february-2020-level-1-2-3-4-activities ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  FEBRUARY 29th ANANDA VEDIKA ACTIVITIES. ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక …

Read More »

Anandavedika-programmes-January-2020-level-1-2-3-4-activities

Anandavedika-programmes-January-2020-level-1-2-3-4-activities ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  JANUARY 30th ANANDA VEDIKA ACTIVITIES. ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక …

Read More »

Anandavedika-programmes-December-2019-level-1-2-3-4-activities

Anandavedika-programmes-December-2019-level-1-2-3-4-activities ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  DECEMBER 31st ANANDA VEDIKA ACTIVITIES. ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక …

Read More »

Anandavedika-Programmes-November-month-Level-1-2-3-4-activities

Anandavedika-Programmes-November-month-Level-1-2-3-4-activities ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  NOVEMBER 30th ANANDA VEDIKA ACTIVITIES. ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక …

Read More »

ananda-vedika-programmes-October-month-level-1-2-3-4

ananda-vedika-programmes-October-month-level-1-2-3-4 OCTOBER 31st ANANDAVEDIKA ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం …

Read More »

ananda-vedika-programmes-October-14th-Monday-level-1-2-3-4

ananda-vedika-programmes-October-14th-Monday-level-1-2-3-4 OCTOBER 15TH ANANDAVEDIKA ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం …

Read More »

Ananda-vedika-programmes-september-26th-27th-level-1-2-3-4

Ananda-vedika-programmes-september-26th-27th-level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . ఆనంద వేదిక …

Read More »

Ananda-vedika-programmes-september-24th-25th-level-1-2-3-4

Ananda-vedika-programmes-september-24th-25th-level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . స్థాయిలు  ➽స్థాయి …

Read More »

Ananda-vedika-programmes-september-23rd-Monday–level-1-2-3-4

Ananda-vedika-programmes-september-23rd-Monday–level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . స్థాయిలు  ➽స్థాయి …

Read More »

Ananda-vedika-programmes-september-21st-level-1-2-3-4

Ananda-vedika-programmes-september-21st-level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . స్థాయిలు  ➽స్థాయి …

Read More »

Ananda-vedika-programmes-september-19th-20th-level-1-2-3-4

Ananda-vedika-programmes-september-19th-20th-level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . స్థాయిలు  ➽స్థాయి …

Read More »

Ananda-vedika-programmes-september-17th-18th-level-1-2-3-4

Ananda-vedika-programmes-september-17th-18th-level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . స్థాయిలు  ➽స్థాయి …

Read More »

Ananda-vedika-programmes-september-16th-level-1-2-3-4

Ananda-vedika-programmes-september-16th-level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . స్థాయిలు  ➽స్థాయి …

Read More »

Ananda-vedika-programmes-september-13th-Level-1-2-3-4

Ananda-vedika-programmes-september-13th-Level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . స్థాయిలు  ➽స్థాయి …

Read More »

Ananda-vedika-programmes-september-12th-level-1-2-3-4

Ananda-vedika-programmes-september-12th-level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . స్థాయిలు  ➽స్థాయి …

Read More »

Ananda-vedika-programmes-september-11th-level-1-2-3-4

Ananda-vedika-programmes-september-11th-level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . స్థాయిలు  ➽స్థాయి …

Read More »

Ananda-Vedika-programmes-September-9th-Level-1-2-3-4

Ananda-Vedika-programmes-September-9th-Level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . స్థాయిలు  ➽స్థాయి …

Read More »

Ananda-Vedika-programmes-September-7th-Level-1-2-3-4

Ananda-Vedika-programmes-September-7th-Level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . స్థాయిలు  ➽స్థాయి …

Read More »

Ananda-Vedika-programmes-September-6th-Level-1-2-3-4

Ananda-Vedika-programmes-September-6th-Level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . స్థాయిలు  ➽స్థాయి …

Read More »

Ananda-Vedika-programmes-September-4th-5th-Level-1-2-3-4

Ananda-Vedika-programmes-September-4th-5th-Level-1-2-3-4 ఆనంద వేదికతో తరగతులు ప్రారంభం:  ప్రతి రోజు పాఠశాల ప్రారంభం కాగానే మొదటి పీరియడ్‌ 30 నిమిషాలపాటు ఆనంద వేదిక బోధిస్తారు. ఆనంద వేదిక ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం  విద్యార్ధి స్వేచ్చగా ఎదిగేందుకు, భావోద్వేగ సమతుల్యం తో మెలిగేందుకు, ఏ పరిస్థితి నైనా ఎదుర్కోగల మానసిక సంనద్ధతతో ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక ప్రణాళికతో ప్రతిరోజు పిల్లలందరిలోను ఆనందం వెల్లివిరియాలన్నది ఆనంద వేదిక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . స్థాయిలు  ➽స్థాయి …

Read More »
error: Content is protected !!